Cypress & Grapevine Body & Hand Wash

Cypress & Grapevine Body & Hand Wash

以芳醇手部及身體沐浴凝膠賦予日常護理儀式感。含有天然甘油和海蓬子提取物,化為柔滑的泡沫,潔淨並淨化肌膚。洗後肌膚瑩繞迷人馥郁香氣。

Cypress & Grapevine Body & Hand Wash
250ml

評論